Voorjaarsnota 2019

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten

Projecten

Kwaliteit

Dekking

Krediet

Planning

Capaciteit

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Huidige
periode

Komende
periode

Projectenrapportage

Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw

Herontwikkeling Den Deylschool

Havenkanaal

Sporthal Wassenaar

Lokale energiestrategie

Eindrapportage

Kunstgrasvelden

ga terug