Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een betere bereikbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, waarbij de veiligheid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd blijft.

Lasten

Begroot € -4.127
Voorgestelde wijziging € -25
Begroting na wijziging € -4.152
ga terug