Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

P3 Economie

Wat willen we bereiken?

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar;

Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

Lasten

Begroot € -393
Voorgestelde wijziging € -45
Begroting na wijziging € -438
ga terug