Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

P4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Goede voorbereiding van de jeugd, cognitief, sociaal, sportief en cultureel met ruimte voor eigen ontwikkeling;

Alle kinderen gaan naar school. Scholen zijn daarom een belangrijke schakel in het Sociaal Domein;

Goed onderwijs is de basis in de ontwikkeling van onze kinderen;

Het onderwijsaanbod in Wassenaar is goed, divers en internationaal en is goed gehuisvest in frisse, duurzame scholen;

Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen;

Sociale achterstanden en taalachterstanden reduceren en voorkomen;

Schooluitval en schoolverzuim terugdringen, iedereen heeft een startkwalificatie.

Lasten

Begroot € -2.763
Voorgestelde wijziging € 36
Begroting na wijziging € -2.727
ga terug