Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

P0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Bestuur van hoge kwaliteit en deskundigheid, een luisterend bestuur;

Een duurzame lokale democratie, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren;

Samenwerken met initiatiefrijke bewoners die bijdragen aan het gemeentelijk belang;

Een bestuurscultuur gebaseerd op vertrouwen en integriteit;

Een zuinig, efficiënt en doelmatig bestuur;

Goede kwaliteit van raadsstukken;

Goede dienstverlening aan de burger, deze is tijdig, duidelijk, klantgericht en toegankelijk;

Wassenaar werkt als zelfstandige gemeente samen in regionaal verband.

Lasten

Begroot € -19.867
Voorgestelde wijziging € -112
Begroting na wijziging € -19.979
ga terug