Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.5 Cultureel erfgoed

5.5.1

Stimuleren en faciliteren van de eigenaren van het cultureel erfgoed

Dit taakveld is bijgesteld nadat de bezuiniging alleen de uitvoering van de direct wettelijke taken mogelijk maakt en ook heeft beoogd.

5.5.2

Meer verantwoordelijkheid laten bij eigenaren van erfgoed, met duidelijke waarborgen

Op het erfgoedbeleid is deregulering ingezet. Voor zover de wetgeving dit toestaat zal meer worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren. De aanpassing van advisering wordt nog (verder) geïmplementeerd. Vanuit de praktijkvoorbeelden wordt bepaald waar we nu zaken (kunnen) loslaten en wat het abstractieniveau van toetsing en advies moet zijn.

Voor het erfgoedloket wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgerold, om eigenaren goed te (kunnen) informeren over de waarde die zij beheren en welke regels en procedures hierbij horen.

5.5.3

Uitvoering van het erfgoedbeleid is doelmatig en wordt alleen indien noodzakelijk door de gemeente zelf uitgevoerd

Lasten

Begroot € -268
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -268
ga terug