Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.64 Belastingen overig

0.64 Belastingen overig

0.64.1

De stijging van de belastingopbrengst bedraagt niet meer dan de correctie voor inflatie

Lasten

Begroot € -107
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -107
ga terug