Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.1 Bestuur

0.1.1

Wassenaar is en blijft zelfstandig

0.1.2

De bestuurlijke cultuur, een sluitende begroting en de bestuurskracht zijn op orde en dit willen we zo houden

0.1.3

Streven naar een open bestuurscultuur en nadrukkelijke participatie met inwoners

0.1.4

We willen een verantwoordelijke samenwerkingspartner zijn

0.1.5

Betrekken van zoveel mogelijk inwoners die een belang hebben bij het bedenken of uitvoeren van plannen van de gemeente die de leefomgeving raken. Dus ook inwoners die buiten het bestaande netwerk van de belangenverenigingen vallen

0.1.6

Evenwichtige en transparante belangenafweging maken in samenwerking met inwoners waardoor een zorgvuldig besluit vormingsproces kan plaatsvinden, met een groet kans op een gedragen en kwalitatief hoogwaardig resultaat

0.1.7

Het bewerkstelligen dat meer inwoners initiatief en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving

Lasten

Begroot € -1.982
Voorgestelde wijziging € -15
Begroting na wijziging € -1.997
ga terug