Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer

2.5 Openbaar vervoer

2.5.1

Pleiten voor verbeteringen binnen en rondom het OV-netwerk van Wassenaar

Lasten

Begroot € -9
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -9
ga terug