Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.3.1

Streven naar optimale dienstverlening aan ondernemers en bedrijven

Marktgelden
Structureel € 13.000 nadeel
De opbrengsten marktgelden zijn begroot op € 43.160. Door de afnemende bezetting van de weekmarkten laten de werkelijke opbrengsten al jaren een dalende trend zien en bedroegen in 2018 € 28.972. Daarom wordt nu voorgesteld deze opbrengsten met € 13.000 structureel af te ramen.

Lasten

Begroot € -102
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -102
ga terug