Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

3.1 Economische ontwikkeling

3.1.1

Samen met ondernemers en inwoners aantrekkelijk en toekomstbestendig maken van het gevarieerde en kwalitatief hoogwaardige winkel- en horeca-aanbod in Wassenaar

3.1.2

Stimuleren van werkgelegenheid met aandacht voor duurzame bedrijvigheid en behouden van de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, in samenwerking met de regio

Lasten

Begroot € -207
Voorgestelde wijziging € -45
Begroting na wijziging € -252
ga terug