Voorjaarsnota 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

5.2 Sportaccommodaties

5.2.1

Samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen bijvoorbeeld bij het delen van accommodaties

5.2.2

Multifunctioneel gebruik en  breed toegankelijk maken van de sportfaciliteiten

Met het beschikbaar stellen van een subsidie aan Blauw-zwart voor een openbaar toegankelijk toilet wordt het gebruik van het complex door buurtbewoners buiten verenigingsuren verbeterd.

Lasten

Begroot € -1.081
Voorgestelde wijziging € -89
Begroting na wijziging € -1.170
ga terug