Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

7.1 Volksgezondheid

7.1.1

Uitvoeren wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van gezondheidszorg

Het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid, onderdeel van het beleidsplan sociaal domein, wordt opgesteld in de loop van 2019 in samenspraak met de GGD. Na besluitvorming in B&W worden de hieruit voortvloeiende activiteiten gestart.

7.1.2

Opstellen en implementeren uitvoeringsplan lokaal gezondheidsbeleid conform beleidsplan Sociaal Domein

Lasten

Begroot € -1.749
Voorgestelde wijziging € -23
Begroting na wijziging € -1.772
ga terug