Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.2 Riolering

7.2 Riolering

7.2.1

Zorgen voor de afvoer van het afvalwater

Voor de Kerkeboslaan en omgeving is aangegeven dat de uitvoering van de werkzaamheden in 2019 start. Vanwege de diverse onderhoudsvraagstukken die er in de omgeving zijn, is de Kerkeboslaan en omgeving een van de projecten waar voor een totaal gebied wordt gekeken welke onderhouds- en beleidsambities hier liggen. De uitvoering van de werkzaamheden schuiven daardoor naar achteren.

Bij de Raadhuislaan en omgeving ligt een kans om maatregelen integraal in een keer op te pakken.  In de Prinses Marielaan moet de verharding vervangen worden waardoor hier de kans wordt benut om gelijktijdig het riool te vervangen. Deze vervanging was voorzien over 10-15 jaar en wordt naar voren gehaald. Door het combineren van de werkzaamheden hoeft de weg maar een keer open en bespaart dit op de totale kosten. Voor deze uitbreiding met het riool is € 500.000 extra budget nodig. Deze extra lasten worden gedekt vanuit de spaarvoorziening riolering ( € 10,8 miljoen).

7.2.2

Optimaliseren van het grondwatermeetnet

Lasten

Begroot € -1.846
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -1.846
ga terug