Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Kunstgrasvelden

Soort rapportage

Eindrapportage

Afdeling

MO

Startdatum project

18-5-2015

Rapportageperiode

31-3-2019

Projectfase

Nazorgfase

Einddatum project

31-12-2018

Peildatum rapportage

31-3-2019

Omschrijving project

Aanleg van kunstgrasvelden of toplaag bij Blauw-zwart, Sv Wassenaar en de Kieviten.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

Het project is kwalitatief goed afgerond. Al geruime tijd wordt er naar tevredenheid gebruik gemaakt van de velden door de verenigingen.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Geld

Krediet

Het project is afgerond binnen het verleende krediet.

Verleend krediet

1.586.000

Besteed tot peildatum

1.577.183

Verplichtingen (geregistreerd)

0

Restant krediet voor afronding

8.817

Dekking

Dekking van het krediet heeft plaatsgevonden uit de Algemene Reserve.

Bedrag dekking

Tijd

Planning

De kunstgrasvelden zijn op tijd opgeleverd. De definitieve afronding van het project heeft daarna nog wel enige tijd geduurd, voordat het project ook juridische en fiscaal was afgerond.

Vastgestelde einddatum project

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

Capaciteit (interne uren)

Aan het eind was er nog wel inzet van geconcentreerde capaciteit nodig, maar deze was in het totaalbeeld voorzien.

Geraamd voor totale project

Besteed tot peildatum