Voorjaarsnota 2019

P3 Economie

3.4 Economische promotie

3.4 Economische promotie

3.4.1

Kwaliteitsverbetering van het strand samen met ondernemers vormgeven

Lasten

Begroot € -84
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -84
ga terug