Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.62 OZB Niet-Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.6.2

Het totaal van de OZB blijft binnen de geprognosticeerde inflatiecorrectie

Lasten

Begroot € -59
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -59
ga terug