Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.7.1

Bestuur en organisatie zijn tijdig en juist  geïnformeerd over de ontwikkeling van het gemeentefonds. Het is daardoor mogelijk om tijdig te anticiperen  op de gevolgen en  hierop beleid te ontwikkelen

Lasten

Begroot € 0
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € 0
ga terug