Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10.1

Een structureel en reëel sluitende begroting

Lasten

Begroot € -5.985
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -5.985
ga terug