Voorjaarsnota 2019

P1 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.2.1

Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid investeren in participatie, door  de samenwerking in veiligheidsketen, bewoners, maatschappelijke organisaties te behouden en te bevorderen

Lasten

Begroot € -721
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -721
ga terug