Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.3 Recreatieve havens

2.3.1

Het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van de Dorpshaven en het havenkanaal

Lasten

Begroot € -13
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -13
ga terug