Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.1.1

Zorg dragen voor voldoende openbaar onderwijs

Lasten

Begroot € -20
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -20
ga terug