Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.1.1

Langer thuis wonen ondersteunen

6.1.2

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen

6.1.3

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners

6.1.4

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren

Lasten

Begroot € -1.483
Voorgestelde wijziging € 18
Begroting na wijziging € -1.465
ga terug