Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

6.3.1

Het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft

Lasten

Begroot € -8.231
Voorgestelde wijziging € 177
Begroting na wijziging € -8.054
ga terug