Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.6.1

Er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

Er zijn inmiddels offertes opgevraagd door de woningbouwcorporatie voor de collectieve woningaanpassingen waarmee een deel van de flats aan de van Duivenvoordelaan toe- en doorgankelijk gemaakt wordt. De gemeente betaalt hieraan een bijdrage.

Lasten

Begroot € -1.075
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -1.075
ga terug