Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72.1

Jeugdigen de mogelijkheid bieden om  gezond en veilig op te kunnen groeien  en zich optimaal te ontwikkelen in hun eigen omgeving

Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in de gemeente Wassenaar zijn de kosten van jeugdhulp aanzienlijk toegenomen. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkeling wordt u verwezen naar bijlage 1.

Lasten

Begroot € -2.878
Voorgestelde wijziging € -247
Begroting na wijziging € -3.125
ga terug