Voorjaarsnota 2019

Overzicht projecten

Lokale energiestrategie

Soort rapportage

Projectenrapportage

Afdeling

RO

Startdatum project

31-1-2019

Rapportageperiode

31-1-2019

1-4-2019

Projectfase

Definitiefase

Einddatum project

30-12-2022

Peildatum rapportage

1-4-2019

Omschrijving project

Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en los van aardgas.

Aspect van rapportage

Voorgaande periode

Huidige periode

Verwachting komende periode

Toelichting op huidige periode
en verwachting komende periode

Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project

Kwaliteit

Resultaat

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.

Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar?

Ja

Geld

Krediet

Het krediet is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019.

Verleend krediet

100000

Besteed tot peildatum

16000

Verplichtingen (geregistreerd)

45000

Restant krediet voor afronding

39000

Dekking

De dekking is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2019.

Bedrag dekking

100000

Tijd

Planning

De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019 -2022.

Vastgestelde einddatum project

30-12-2022

Einddatum project op basis van inzichten op peildatum

30-12-2022

Capaciteit (interne uren)

De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.

Geraamd voor totale project

1300

Besteed tot peildatum

240