Voorjaarsnota 2019

Projecten van derden

Uitbreiding Herenwegschool

Portefeuillehouder

Lia de Ridder

Ambtelijk aanspreekpunt

Ron Wijk

Begindatum

1-6-2019

Verwachte einddatum

31-12-2019

Stakeholders

PCOW

Omschrijving project

Uitbreiding bestaande huisvesting schoolgebouw Herenwegschool met 271 m2.

Belang voor de gemeente

Realisatie van adequate huisvesting voor de leerlingen van de Herenwegschool.

Betrokkenheid gemeente

Verantwoordelijk voor voldoende huisvestingsvoorzieningen.

Planning

Juli – december 2019

Risico's

Mogelijk gevolg

Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Project is vertraagd. Vergunning is niet verleend. Nieuw plan opgesteld. Vergunning verleend.

Kostenstijging door tijdsverloop.


Afbeelding project Uitbreiding Herenwegschool