Voorjaarsnota 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.2 Parkeren

2.2.1

Voldoende parkeergelegenheid voor alle doelgroepen, zodanig dat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd is

Lasten

Begroot € -265
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -265
ga terug