Voorjaarsnota 2019

P4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.3.1

Er voor zorgen dat ieder kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om aansluiting te vinden en te behouden bij geschikt onderwijs

4.3.2

Sociale achterstanden en taalachterstanden bij kinderen voorkomen. Samenwerken in preventieprogramma's

4.3.3

Kinderen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen

4.3.4

Voorkomen schooluitval

Lasten

Begroot € -1.471
Voorgestelde wijziging € 56
Begroting na wijziging € -1.416
ga terug