Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

0.4 Overhead

0.4.1

Het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de dienstverlening

Lasten

Begroot € -8.852
Voorgestelde wijziging € -58
Begroting na wijziging € -8.910
ga terug