Voorjaarsnota 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

0.5 Treasury

0.5 Treasury

0.5.1

De financieringsfunctie van de gemeente is zo georganiseerd dat we een zo optimaal mogelijk  financieringsresultaat behalen

Lasten

Begroot € -42
Voorgestelde wijziging € 10
Begroting na wijziging € -32
ga terug