Voorjaarsnota 2019

P6 Sociaal Domein

6.4 Begeleide participatie

6.4 Begeleide participatie

6.4.1

Er voor zorgen dat iedereen die kan werken werkt of een bijdrage levert naar vermogen

Lasten

Begroot € -1.087
Voorgestelde wijziging € 25
Begroting na wijziging € -1.062
ga terug