Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.4 Milieubeheer

7.4 Milieubeheer

7.4.1

Beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteiten van de leefomgeving

7.4.2

Stimuleren van de verduurzaming van de gebouwde omgeving

7.4.3

Samen met onze regionale partners bepalen van de regiobijdrage aan de landelijke doelen voor de energietransitie

7.4.4

De gemeente geeft het duurzame voorbeeld

7.4.5

Ondersteunen van Fairtrade en de Duurzame  Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals)

7.4.6

Anticiperen op de gevolgen van de klimaatverandering

Lasten

Begroot € -619
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -619
ga terug