Voorjaarsnota 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7.5.1

Het zorgvuldig en waardig naar de overledenen en nabestaanden beheren van de begraafplaats

Lasten

Begroot € -136
Voorgestelde wijziging € -7
Begroting na wijziging € -143
ga terug