Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2 Grondexploitatie (niet bedr. terrein)

8.2.1

Grondbeleid gebruiken voor handhaven en versterken van de ruimtelijke kwaliteit met, per ontwikkeling

Lasten

Begroot € -26
Voorgestelde wijziging € 0
Begroting na wijziging € -26
ga terug