Voorjaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

8.3.1

Verantwoord ontwikkelen van extra woningbouw (50-75/ jaar), die bijdraagt aan de leefbaarheid en de instandhouding van het voorzieningenniveau en minimaal voor 25% bestaan uit sociale huurwoningen

8.3.2

Inzetten op woningen voor bewoners tot veertig jaar, gezinnen en senioren met specifieke aandacht voor kwetsbare doelgroepen

8.3.3

Bieden van ruimte voor bouwinitiatieven van Wassenaarse groepen inwoners

8.3.4

Bij vergunningverlening staat de gebruiker centraal en niet de regel. Er zijn heldere normen waardoor er geldt "aanvragen is toekennen"

8.3.5

In geval van overtredingen hanteren we een strikt handhavingsbeleid ter bescherming van de woon- en leefomgeving

Lasten

Begroot € -1.130
Voorgestelde wijziging € -34
Begroting na wijziging € -1.164
ga terug